^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - TERMINY

Zarządzenie Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 24.01.2020 w sprawie ustalenie terminów rekrutacji przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice jest organem prowadzącym     (kryteria rekrutacyjne do pobrania)
 
 • 04.02. – 10.02.2020 – złożenie przez rodziców grup I i II woli kontynuacji korzystania z przedszkola w roku szkolnym 2020/2021
  • wniosek zostanie przesłany na adres mailowy rodzica,
  • wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 10.02.2020 u dyrektora placówki lub intendenta w godzinach pracy przedszkola
Niezłożenie wniosku woli kontynuacji w podanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021
 
Dzieci z grup III-ich (rocznik 2014) nie składają woli kontynuacji – biorą udział w rekrutacji do „0” w szkole podstawowej
 
 • 17.02. – 28.02.2020 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
 • Wniosek do pobrania na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole2jl.pl w zakładce Dokumenty/Dokumenty do pobrania lub u dyrektora przedszkola
 • Dostarczenie wypełnionego wniosku wraz z koniecznymi załącznikami do dyrektora przedszkola – wnioski nie będą weryfikowane pod względem poprawności wypełnienia i kompletności dostarczonych dokumentów!!! Weryfikację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna!!!
 • 03.03. – 05.03.2020 – praca Komisji Rekrutacyjnej
 • 06.03.2020 – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w siedzibie przedszkola.
UWAGA!! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki
 
 • 09.03. – 13.03.2020 – potwierdzenie woli korzystania z przedszkola dla kandydatów zakwalifikowanych
 • 17.03.2020 – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
NIEDOTRZYMANIE KTÓREGOKOLWIEK TERMINU PRZEZ RODZICA JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.
 
Wniosek o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń będą udostępnione na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Dokumenty/dokumenty do pobrania/REKRUTACJA 2020/2021 od dnia 10.02.2020

Ogłoszenie 2020-01-24

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
poszukuje OD ZARAZ nauczyciela wychowania przedszkolnego
na zastępstwo do grupy dzieci 4 letnich w wymiarze 1 etatu (25 godz. tygodniowo).
 
Informacji udziela dyrektor przedszkola od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 15.00  oraz pod numerem telefonu 71 301 41 51

Prośba o wsparcie RODZICÓW 2019-09-18

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie Budżetu Obywatelskiego 2019.
Chcemy stworzyć dla naszych wychowanków nowoczesny plac zabaw.
Jednak by to marzenie się spełniło potrzebujemy pomocy wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy. Szczególnie prosimy o wsparcie RODZICÓW naszych wychowanków.
Niedługo będzie można głosować na projekty tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.
Nasz projekt ma nr 2.
Prosimy: oddajcie swój głos na nasz projekt.
Zaangażujcie swoich przyjaciół, znajomych, rodzinę.
Każdy głos ma znaczenie.
Termin głosowania: 01.10. - 04.11.2019
PRZEDSZKOLAKI Z Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach LICZĄ NA WASZ GŁOS!!!
 
2019 09 18 Budzet obywatelski M

Możliwość ubezpieczenia indywidualnego dziecka 2019-09-18

SZANOWNI PAŃSTWO

Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

 

Linki do stron Towarzystw Ubezpieczeniowych mających w ofercie indywidualne ubezpieczenie dzieci:

 1. http://www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl/

 

 1. Program ubezpieczania indywidualnego w Generali TU S.A.: - Opiekun lub rodzic może sam wykupić interesujący go wariant Ubezpieczenia na stronie internetowej 

www.Bezpieczny.pl lub https://bezpieczny.pl/kleszczlp/26329

Po wpisaniu kodu Opiekuna : 26329 zostaje naliczony rabat w wysokości 10% składki

 1.  https://stowarzyszenieubezpieczonych.pl/oferta/5-2/
 2. www.ubezpieczenia.nau.pl

 

Ulotka dla rodziców z kodem dostępu OSW2019 - tutaj pobierz

 

PRZERWA WAKACYJNA

SZANOWNI PAŃSTWO

Dyrektor Przedszkola zwraca się do Państwa z prośbą o wpisanie na listę znajdującą się w grupie u nauczycielek dzieci, które będą potrzebowały opieki w okresie wakacyjnym od 01.07.2019 do 02.08.2019.

Termin zapisu: 10.06.2019 – 25.06.2019

Informacja ta pozwoli zaplanować i zorganizować odpowiednią opiekę Państwa dzieciom w tym terminie.

Jednocześnie przypominamy, że Przedszkole jest ZAMKNIĘTE w okresie od 05.08.2019 do 31.08.2019 – PRZERWA WAKACYJNA

PROSIMY O POPARCIE INICJATYWY

KOCHANI RODZICE!!!

Naszą misją jako placówki przedszkolnej jest stworzenie warunków i przestrzeni do wszechstronnego rozwoju wszystkich wychowanków.
Nasze przedszkole chce wziąć udział w Budżecie Obywatelskim na rok 2020. Dzięki złożeniu projektu chcemy pozyskać środki na doposażenie i zmodernizowanie naszego przedszkolnego placu zabaw w nowoczesne urządzenia do zabaw i ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu, ponieważ obecny plac zabaw nie zaspokaja dziecięcej potrzeby ruchu i aktywności fizycznej ze względu na niewielką liczbę urządzeń.
Wiemy, jak wielką rolę w rozwoju małego dziecka w wieku przedszkolnym odgrywa aktywność ruchowa, zabawy i gry ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne. Zaprojektowany przedszkolny plac zabaw pozwoli stworzyć dwie strefy - strefę zabaw i ćwiczeń ruchowych (zjeżdżalnie, bujaki, huśtawki, tor przeszkód, przeplatanki, piaskownica z zadaszeniem) oraz strefę relaksu (piaskownica z zadaszeniem, bramki do gry w piłkę nożną, kosz do piłki koszykowej). Dzięki takiemu rozplanowaniu przestrzeni możliwa będzie realizacja ciekawych, aktywnych form zajęć edukacyjnych, zabaw o charakterze relaksacyjnym, pikników rodzinnych i uroczystości przedszkolnych.
Dlatego zwracamy się do WAS, Rodziców naszych Milusińskich, byście Państwo poparli naszą inicjatywę i wpisali się na listę mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
Listy znajdują się w każdej grupie przedszkolnej. Można wpisać siebie, małżonka/małżonkę, każdą osobę pełnoletnią mieszkającą na terenie Miasta i Gminy J-L. Warunkiem jest wpisanie numeru PESEL i złożenie podpisu przez wpisującą się osobę. Im więcej podpisów, tym większa szansa na realizację naszej inicjatywy.
Liczymy na Waszą pomoc. Liczą na Was Wasze Dzieci.
Termin zbierania podpisów: do 19.06.2019 r. (środa)

Zmiana stawek za wyżywienie dzieci

Z dniem 01.04.2019 na podstawie ZARZĄDZENIA NR 5/2019 dyrektora Przedszkole Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach zmienia się dzienną stawkę żywieniową (trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek) - na kwotę 6,00 zł.

Zobacz dokument

 

Copyright © 2020. Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.